keskiviikko 23. marraskuuta 2016

Historiallisen Aikakauskirjan pedagogiikka-numero

Historian opetus murroksessa

Mitä mieltä historian opiskelussa on? Mihin sillä tähdätään ja kuka määrää tahdin? Entä millaista historian opetus on tänä päivänä? Näitä kysymyksiä tarkastellaan uusimmassa Historiallisen Aikakauskirjan numerossa (3/2016) Historianopetus: tavoitteet, merkitykset, muutos. Teemanumeron ovat toimittaneet Jyväskylän yliopiston tutkijat ja opettajat Simo Mikkonen, Matti Rautiainen ja Anna Veijola.

- Historiallisen Aikakauskirjan pitkässä, 114-vuotisessa historiassa teemanumero on ensimmäinen, joka paneutuu historian opetukseen ja oppimiseen, Mikkonen, Rautiainen ja Veijola toteavat.
Syitä aiheen ajankohtaisuudelle on useita. Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma painottaa vahvasti historiallisia taitoja, kuten kriittistä ajattelua ja tulkintataitoja. Myös digitaalisuus haastaa opiskelua, ennen muuta mahdollisuuksien muodossa, sillä sen myötä menneisyyden lähteet on mahdollista saada kaikkien ulottuville. Entistä tärkeämpää on myös kysyä, millaista kansalaisuutta historian opetus rakentaa käsiteltävien sisältöjen ja työtapojen myötä. Voidaan siis syystä puhua historian opetuksen murroksesta.

- Myös tutkimuksessa on käynnissä murros, Mikkonen, Rautiainen ja Veijola toteavat. Vielä kymmenen vuotta sitten historian pedagogiikkaa koskeva tutkimus oli vähäistä. Nyt tutkimusala on selvässä nousussa.

Teemanumeron toimittajien Matti Rautiaisen, Anna Veijolan ja Simo Mikkonsen perustama tutkimusryhmä TEHO (Teaching History Outside the Box, Tutkivaa ja eläytyvää historian opetusta), yhdistää Historian ja etnologian laitoksella, Normaalikoululla ja Opettajankoulutuslaitoksella tehtävää opetuksen kehittämistä ja tutkimusta.

- Meidän profiilimme kiinnittyy vahvasti toimintatutkimuksen perinteeseen eli kehittelemme muutokseen pyrkiviä interventioita kouluopetukseen ja opettajankoulutukseen, jotka ovat samalla tutkimuskohteitamme, Mikkonen, Rautiainen ja Veijola toteavat.

Teemanumeron sisällysluettelo löytyy osoitteesta:
http://www.historiallinenaikakauskirja.fi/sites/historiallinenaikakauskirja.fi/files/media/HAik_3_sis%C3%A4llys_nettiin.pdf

Historian opetuksen ja oppimisen konferenssi Jyväskylässä, 7-8.6.2017


Historianpedagoginen konferenssi Jyväskylän yliopistossa, 7.–8.6.2017

Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitoksessa, Historian ja etnologian laitoksessa sekä Jyväskylän normaalikoulussa toimiva Tutkivaa ja eläytyvää historian opetusta (TEHO) -ryhmä järjestää historian opetukseen ja opetuksen tutkimukseen keskittyvän konferenssin Merkitykset, ajattelu ja oppiminen historiassa.
Konferenssi kutsuu historian opettamisesta ja oppimisesta kiinnostuneita opettajia, tutkijoita, opiskelijoita ja asiantuntijoita keskustelemaan kokemuksistaan, tutkimustuloksistaan ja ratkaisumalleistaan erilaisiin historian opetuksen haasteisiin. Kutsu on suunnattu sekä historiaa opettaville, että historian oppimista ja opetusta tutkineille koko historian opetuksen kentällä, aina alakoulusta yliopistoon saakka. Pyydämme historian oppimista ja opetusta sekä historian merkitystä käsitteleviä ehdotuksia esitelmiksi, työpajoiksi, pyöreän pöydän keskusteluiksi tai kokonaisiksi paneeleiksi.
Konferenssi on kaksikielinen. Ehdotukset voivat olla joko suomen- tai englanninkielisiä.
Ehdotusten viimeinen jättöpäivä on 15.1.2017. 
Konferenssi on osa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta ja kuuluu lisäksi Suomi 100 -ohjelmaan
Lisätietoa löydät osoitteesta: https://teho2017.wordpress.com/